Kim jesteśmy

Stowarzyszenie AD MAXIMAM jest organizacją non profit, powstałą w 2015 r. przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest wspieranie, aktywizowanie i rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży zamieszkującej Tarnów i okolice, szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Opieką i wsparciem obejmujemy również osoby starsze i samotne.

AD MAXIMAM działając na rzecz rozpowszechniania kultury, sztuki i sportu propaguje aktywny i twórczy styl życia dla różnych grup społecznych w różnym wieku.

Jako stowarzyszenie oparte na chrześcijańskich wartościach wspieramy działania mające na celu krzewienie i popularyzowanie, szczególnie wśród młodych ludzi, postawy narodowe i katolickie.

Zarząd:

Komisja rewizyjna:

Prezes
Rafał Kędzior
Przewodnicząca
Elwira Węgrzyn-Bryndal
Wiceprezes
Kornelia Zielińska
Zastępca przewodniczącej
Agnieszka Kozioł
Skarbnik
Emilia Mrzygłód
Członek Komisji
Tomił Tusz
Członek Zarządu
Beata Mrzygłód

Księgowość:

Członek Zarządu
Magdalena Bryndal
Anna Wierciak

Stowarzyszenie AD MAXIMAM
ul. Urszulańska 8
33-100 Tarnów

KRS: 0000558372
REGON: 361565165
NIP: 873-32-55-071

Nr konta:
16 1540 1203 2053 9303 0217 0001
BOŚ S.A. o/Tarnów